วอลเปเปอร์ เล่ม New Project – หินอ่อน

วอลเปเปอร์ติดผนังลายหินอ่อนสีครีม

วอลเปเปอร์ติดผนังลายหินอ่อนสีฟ้าคราม

วอลเปเปอร์ติดผนังลายหินอ่อนสีเทาเข้ม

วอลเปเปอร์ติดผนังลายหินอ่อนพื้นเทาเส้นสีน้ำตาล

วอลเปเปอร์ติดผนังลายหินอ่อนสีน้ำตาลเข้ม

วอลเปเปอร์ติดผนังลายปูนเปลือยสีครีม

วอลเปเปอร์ติดผนังลายปูนเปลือยสีเทาอมครีม

วอลเปเปอร์ติดผนังลายปูนเปลือยสีน้ำตาลอ่อน

วอลเปเปอร์ติดผนังลายปูนเปลือยสีเทา

วอลเปเปอร์ติดผนังลายปูนเปลือยสีฟ้าอมเทา