วอลเปเปอร์วิถีไทย สืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม

คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร การดำรงชีวิตมีความเรียบง่าย ชอบความสนุกสานรื่นเริง อบอุ่นด้วยญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

และยังมีพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกบทบาทของชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ภาพแกะสลักวิถีไทยงานผ้าป่า

ภาพแกะสลักแผ่นหินรูปชนบทไทย ประเพณีแห่ต้นผ้าป่ามีความสนุกสนานรื่นเริง

ภาพแกะสลักวิถีไทยชนบท

ภาพวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น การทำนาปลูกข้าวของชาวนาไทยสมัยโบราณ

ภาพแกะสลักวิถีชาวบ้าน

ภูมิใจเสนอภาพอันงดงามของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ชาวบ้านในชนบทสมัยอดีต

ภาพแกะสลักวิถีชาวบ้านฟ้อนรำ

คนไทยอยู่คู่กับงานรื่นเริงมาตั้งแต่สมัยโบาณ การรำวง การฟ้อนรำ เป็นเอกลักษณ์ของความสนุกสนาน

ภาพแกะสลักวิถีไทยสมัยอดีต

ภาพแกะสลักวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนไทย ในอดีตชาวบ้านมักจะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลอง

ภาพแกะสลักวิถีชนบททั่วไป

ภาพแกะสลักชาวบ้านในชนบทของไทย ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก บรรยากาศอบอุ่น

ภาพแกะสลักวิถีชาวบ้านทอดแห

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วิถีชีวิตการหาปลาด้วยการทอดแห เพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านในชนบทไทย

ภาพแกะสลักวิถีไทยการละเล่นเด็ก

ภาพแกะสลักแผ่นหิน การละเล่นพื้นบ้านของเด็กๆ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพแกะสลักวิถีไทยการละเล่นพื้นบ้าน

ภาพแกะสลักการละเล่นพื้นบ้าน รีรีข้าวสารและหมากเก็บของเด็กไทยในสมัยอดีต

ภาพวาดแกะสลักวิถีชีวิตชาวบ้าน

ภาพวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนไทย การทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา ของชาวบ้านมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ภาพวาดแกะสลักวิถีชาวบ้านอันดีงาม

ภาพแกะสลักประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้าน ฉากหลังเป็นธรรมชาติบ้านทุ่งเขียวขจี

ภาพวาดแกะสลักวิถีชาวบ้านสมัยโบราณ

ภาพแกะสลักแผ่นหิน วิถีชีวิตชาวไทยในชนบท บรรยากาศอันเรียบง่าย ช่วยกันทำมาหากิน

ภาพวาดแกะสลักวิถีชาวบ้านในอดีตกาล

วอลเปเปอร์ลายวิถีไทย ในสมัยก่อนจะอาศัยอยู๋กันเป็นครอบครัวใหญ่ ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเอง

ภาพวาดแกะสลักวัฒนธรรมไทยโบราณ

งดงามแบบไทยแท้ บรรยากาศชนบทไทยสมัยโบราณ มีความสวยงามปกคลุมไปด้วยธรรมชาติ

ภาพวาดแกะสลักวิถีชีวิตหนุ่มสาวชาวบ้าน

ภาพแกะสลักรูปหนุ่มสาวพายเรือในบึงดอกบัว บรรยากาศดีๆที่สวยงาม

ภาพวาดแกะสลักวิถีชีวิตหญิงไทยสมัยโบราณ

ภาพแกะสลักวิถีชีวิตหญิงไทยสมัยโบราณชนชั้นสูง ร่องเรือเก็บดอกบัวเพื่อไปถวายพระในวันสำคัญ

ภาพวาดแกะสลักวิถีชีวิตเรียบง่าย

ภาพแกะสลักสะท้อนวิถีชีวิตคนไทย บรรยากาศที่น่าหลงไหลในความเป็นชนบทที่แสนสงบสุข

ภาพวาดแกะสลักวิถีไทยตักบาตรยามเช้า

ภาพแกะสลักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การทำบุญตักบาตรตอนเช้าเป็นวิถีชีวิตในชนบทของไทยมาตั้งแต่อดีต