วอลเปเปอร์ลายไทยกินรี สร้างสรรค์ด้วยศิลปะสมัยใหม่

ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาสหลังเคาน์เตอร์ตอนรับ

ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาส ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาสโทนสีเทา ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาสโทนสีเขียวน้ำตาล ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาสโทนสีแดงเทา ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาสโทนสีส้มเทา ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาสโทนสีเขียวเทา ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาสโทนสีน้ำเงินฟ้า ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาสโทนสีน้ำตาล ภาพพิมพ์ลายกินรีบินร่ายรำบนเขาไกรลาสโทนสีน้ำตาลเข้ม

ภาพพิมพ์ลายสระบัวบนเขาไกรลาสหลังเคาน์เตอร์ตอนรับ

ภาพพิมพ์ลายสระบัวบนเขาไกรลาส ภาพพิมพ์ลายสระบัวบนเขาไกรลาสโทนสีเทา ภาพพิมพ์ลายสระบัวบนเขาไกรลาสโทนสีเขียว ภาพพิมพ์ลายสระบัวบนเขาไกรลาสโทนสีชมพูเทา ภาพพิมพ์ลายสระบัวบนเขาไกรลาสโทนสีเขียวเทา ภาพพิมพ์ลายสระบัวบนเขาไกรลาสโทนสีน้ำเงินฟ้า ภาพพิมพ์ลายสระบัวบนเขาไกรลาสโทนสีน้ำตาล ภาพพิมพ์ลายสระบัวบนเขาไกรลาสโทนสีน้ำตาลเข้ม