วอลเปเปอร์ลายไทยกินรี ประณีตสวยงาม

เสน่ห์ของลายไทย คือมีลายเส้นอ่อนช้อยงดงาม ดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้ไม่ยาก ลายกินรีเป็นหนึ่งผลงานที่ได้รับความนิยม

นำมาใช้ตกแต่งบ้าน สถานที่ต่างๆ เพื่อบ่งบอกความเป็นไทยอย่างแท้จริง

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำในห้องรับแขก

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำในห้องรับแขกร่วมสมัย

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำอ่อนช้อยงามตา

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำอ่อนช้อยงามตา

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเทา

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเทา

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเขียว

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเขียว

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเทาแดง

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเทาแดง

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเทาเขียว

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเทาเขียว

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเทาฟ้า

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีเทาฟ้า

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีน้ำเงิน

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีน้ำเงิน

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีน้ำตาล

วอลเปเปอร์ลายสามกินรีบินร่ายรำโทนสีน้ำตาล

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวในโถงทางเดินบ้าน

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวในโถงทางเดินบ้าน

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวงดงาม

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวงดงาม

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเทา

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเทา

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเขียว

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเขียว

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเทาแดง

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเทาแดง

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเทาเขียว

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเทาเขียว

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเทาฟ้า

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีเทาฟ้า

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีน้ำเงิน

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีน้ำเงิน

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีน้ำตาล

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีน้ำตาล

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีน้ำตาลเข้ม

วอลเปเปอร์ลายกินรีบินเหนือสระบัวโทนสีน้ำตาลเข้ม