วอลเปเปอร์ลายมงคล โอมॐ สัญลักษณ์ประจำองค์พระพิฆเนศวร

เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ความโชคดี และขจัดอุปสรรคทั้งปวง โอมॐ เป็นคำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และทรงพลังมาก ชาวฮินดูเชื่อว่าโอมเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างโลก หรือสรรพสิ่งต่าง ๆ

ปัจจุบันมีผู้นับถือศรัทธาในองค์พระพิฆเนศกันอย่างแพร่หลาย คนที่นับถือบูชามักจะพกเครื่องประดับอักขระโอมเอาไว้ติดตัวเสมอ

วอลเปเปอร์ลายโอมॐพื้นสีดำ

วอลเปเปอร์ลายมงคล โอมॐ สีทองพื้นสีดำ มหาเทพแห่งความสำเร็จ

วอลเปเปอร์ลายโอมॐสีทองพื้นสีดำ

วอลเปเปอร์ลายมงคล โอมॐ สีทองพื้นสีดำ ตกแต่งหิ้งพระภายในบ้าน

วอลเปเปอร์ลายโอมॐสีทองพื้นสีน้ำเงิน

วอลเปเปอร์มงคลไทย โอมॐ สีทองพื้นสีน้ำเงิน

ภาพลายโอมॐสีทองพื้นสีน้ำเงิน

วอลเปเปอร์มงคลไทย โอมॐ สีทองพื้นสีน้ำเงิน ใช้ตกแต่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วอลเปเปอร์ลายโอมॐสีทองพื้นสีเขียว

พิมพ์ภาพลายโอมॐ สีทองพื้นสีเขียว เสริมความเป้นศิริมงคล

ภาพลายโอมॐสีทองพื้นสีเขียว

เสริมความศักดิ์สิทธิ์ให้กับบ้าน ด้วยการใช้ภาพโอมॐ สีทองพื้นสีเขียว

วอลเปเปอร์ลายโอมॐสีทองพื้นสีม่วง

สั่งพิมพ์ภาพมงคล โอมॐ สีทองพื้นสีม่วง สำหรับไว้บูชา

ภาพลายโอมॐสีทองพื้นสีม่วง

สั่งพิมพ์ภาพมงคล โอมॐ สีทองพื้นสีม่วง ประดับตกแต่งร้านค้าเพื่อความเป็นศิริมงคล

วอลเปเปอร์ลายโอมॐสีทองพื้นสีแดง

สั่งพิมพ์ภาพมงคล โอมॐ สีทองพื้นสีแดง โดดเด่นสวยงาม

ภาพลายโอมॐสีทองพื้นสีแดง

สั่งพิมพ์ภาพมงคล โอมॐ สีทองพื้นสีแดง ช่วยเสริมดวง ประสบความสำเร็จ

วอลเปเปอร์ลายโอมॐสีทองพื้นสีขาว

ภาพมงคลศิลปะไทย ลวดลายโอมॐ สีทองพื้นสีขาว ตกแต่งห้องสวดมนต์

ภาพลายโอมॐสีทองพื้นสีขาว

ภาพมงคลศิลปะไทย ลวดลายโอมॐ สีทองพื้นสีขาว ใช้ตกแต่งห้องสำหรับสัการะบูชา

ภาพโอมॐกับใบโพธิ์สีทองพื้นสีม่วง

ตกแต่งภาพลายโอมॐ กับใบโพธิ์สีทองพื้นสีม่วง แสดงออกถึงความเคารพและศรัทธา

ภาพมงคลโอมॐกับใบโพธิ์สีทองพื้นสีม่วง

ภาพเขียนลายมงคล โอมॐ กับใบโพธิ์สีทองพื้นสีม่วง

ภาพโอมॐกับใบโพธิ์สีทองพื้นสีแดง

ภาพสัญลักษณ์ลวดลาย โอมॐ กับใบโพธิ์สีทองพื้นสีแดง

ภาพมงคลโอมॐกับใบโพธิ์สีทองพื้นสีแดง

ภาพวาดของมหาเทพฮินดูส่วนใหญ่จะปรากฏเครื่องหมาย โอมॐ

ภาพโอมॐกับใบโพธิ์สีทองพื้นสีขาว

ภาพมงคลตกแต่งห้อง โอมॐ เป็นเหมือนตัวแทนแห่งความศักดิ์สิทธิ์

ภาพมงคลโอมॐกับใบโพธิ์สีทองพื้นสีขาว

ภาพสัญลักษณ์​โอมॐ ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ

ภาพโอมॐกับใบโพธิ์สีทองพื้นสีเหลือง

เพิ่มความความศักดิ์สิทธิ์ให้กับร้านค้า ด้วยภาพ โอมॐ กับใบโพธิ์สีทองพื้นสีเหลือง

ภาพมงคลโอมॐกับใบโพธิ์สีทองพื้นสีเหลือง

วอลเปเปอร์ลายมงคล โอมॐ ใช้ในบทสวดมนต์ของเทพทุกองค์ในศาสนาพราหมณ์