วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย ภาพวาดเกี่ยวกับศาสนาพุทธ

ภาพจิตรกรรมไทยส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องราวของชาดก เรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้าและเรื่องราวของการเสวยพระชาติครั้งก่อน ซึ่งมักจะนำเสนอหลักธรรมทางพุทธศาสนา

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากนิทานพื้นบ้านไทย สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี

ภาพวาดการ์ตูนตรัสรู้

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูนพุทธศาสนา พระพุทธเจ้านั่งสมาธิตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์

ภาพวาดการ์ตูนการแสดงธรรม

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูนพุทธศาสนา แสดงธรรมแก่คนผู้สนใจในการฟังธรรม

วอลเปเปอร์พระพุทธเจ้าสวยงาม

ภาพวาดลวดลายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมคำสอน

วอลเปเปอร์พระพุทธเจ้าปางต่างๆ

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายไทย พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญกรณียกิจ

ภาพวาดหนุมานพื้นสีเหลือง

ภาพวาดจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ หนุมานทหารเอกของพระราม

ภาพวาดประเพณีปั้งไฟหลวง

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายไทย ราชรถบั้งไฟสีทองงดงาม

วอลเปเปอร์พระพุทธเจ้ากับพญานาค

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายไทย พระพุทธเจ้านั่งบนดอกบัวกับพญานาคสีทอง

ภาพวาดนางฟ้าคู่ลายไทย

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายไทย กินรีแห่งป่าหิมพานต์เชิงเขาไกรลาศ

ภาพวาดวรรณกรรมไทยโบราณ

ภาพวาดจิตรกรรมแบบไทยโบราณ ศิลปะเก่าแก่เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้า

ภาพวรรณคดีไทยโบราณแต่งผนังวัด

ภาพวาดจิตรกรรมแบบไทยโบราณ ความงดงามของศิลปะอันเก่าแก่บนผนังวัด

ภาพวรรณคดีไทยนางเงือกสวยงาม

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายไทย นางเงือกและพญานาคในทะเลสีฟ้า

ภาพวาดจิตรกรรมไทยการก่อสร้างสมัยอดีต

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยโบราณ การก่อสร้างพระธาตุในสมัยอดีต

ภาพวาดจิตรกรรมไทยนกยูง

ภาพวาดศิลปะจิตรกรรมไทย นกที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์

ภาพวาดจิตรกรรมไทยพญาครุฑกับนาค

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายไทย ครุฑกับพญานาค

วอลเปเปอร์ศาสนาพุทธตรัสรู้

วอลเปเปอร์กราฟิกพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิเพื่อตรัสรู้

วอลเปเปอร์ศาสนาพุทธปรินิพพาน

วอลเปเปอร์กราฟิกพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงดับขันธ์ปรินิพพาน

วอลเปเปอร์ศาสนาพุทธสั่งสอนธรรม

วอลเปเปอร์กราฟิกพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนากับเหล่าสาวก