วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย สร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต

ภาพวาดจิตรกรรมไทยสมัยดั้งเดิม จะเป็นภาพประกอบหนังสือ การตกแต่งอาคารต่างๆ เช่น  วัดในสมัยอดีต จะใช้เรื่องราวเรื่องชาดก ตอนจากชีวิตของพระพุทธเจ้า

สวรรค์และนรกของชาวพุทธ และฉากชีวิตประจำวันของชาวบ้าน

ภาพวาดพุทธประวัติเวสสันดรชาดก

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายไทย พระเวสสันดรชาดกเดินทางไปป่าหิมพานต์

ภาพวาดจิตรกรรมนางฟ้าหลับไหล

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายไทย พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินถึงช้างเผือก

ภาพวาดพุทธประวัติกำเนิดบุตร

ภาพวาดประวัติพระพุทธเจ้า พราหมณ์ได้ทำนายให้เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อประสูติ

ภาพวาดพุทธประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ

วอลเปเปอร์ภาพวาดพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะพบแต่ความสุขทางโลก

ภาพวาดพุทธประวัติเจ้าชายสิทธัตถะตัดผม

วอลเปเปอร์ภาพวาดพุทธศาสนา เจ้าชายสิทธัตถะได้ตัดสินใจพระทัยออกบวช

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณหาชาลี

ภาพวาดจิตรกรรมพระเวสสันดรชาดก วรรณคดีเรื่องหนึ่งของไทย

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกชูชกกับเมีย

ภาพวาดจิตรกรรมพระเวสสันดรชาดก ชูชกและภรรยาที่งดงาม

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณหาชาลี

ภาพวาดจิตรกรรมพระเวสสันดรชาดก กัณหากับชาลีหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่บึงบัว

ภาพวาดเจ้าชายสิทธัตถะหนีจากวัง

ภาพวาดพุทธศาสนา เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยออกผนวชในวันที่ราหุลน้อยประสูติได้ไม่นาน

วอลเปเปอร์ลายสัตว์ป่าหิมพาน

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายไทย สัตว์หิมพานต์ในวรรณคดี

วอลเปเปอร์ประเพณีลอยกระทง

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูน ประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง

ภาพวาดประเพณีลอยกระทงฉากวัดพระแก้ว

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูน เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ด้านหลังวัดวัดอรุณ

ภาพวาดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูน ยักษ์ประจำวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ภาพวาดยักษ์เฝ้าประตูวัด

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูน ทศกัณฐ์ยักษ์สีขาวประจำวัดแจ้ง

ภาพวาดยักษ์เฝ้าประตูวัดไทย

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูน สหัสเดชะยักษ์สีเขียวประจำวัดแจ้ง

ภาพวาดการ์ตูนพุทธประวัติการประสูติ

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูนพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าประสูติ

ภาพวาดการ์ตูนพุทธประวัติ

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูนพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานพื้นหลังสีขาว

ภาพวาดการ์ตูนศาสนาพุทธ

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูนพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน

ภาพวาดการ์ตูนปรินิพพาน

วอลเปเปอร์ภาพวาดการ์ตูนพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานท่ามกลางสาวก