วอลเปเปอร์ภาพวาดลายพระเวสสันดรชาดก งดงาม ทรงคุณค่าของศิลปะไทย

เสนอเป็นภาพวาดเรื่องราวบทบาทชีวิตพระเวสสันดร ในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะ ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะบนภาพพิมพ์วอลเปเปอร์ลายไทย

จิตรกรรมไทยสมัยโบราณ มีเอกลักษณ์ รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่1

วอลเปเปอร์ภาพวาดลายไทย กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร พระอินทร์ทรงประทานแก่นางเทพธิดา

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่2

วอลเปเปอร์ลายพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ หิมพานต์ มีความชอบในการบริจาคทาน

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่3

ภาพวาดพระเวสสันดรตกแต่งห้อง กัณฑ์ที่ ทรงเมตตาประทานให้ทุกอย่างที่มีแก่ผู้อื่น

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่4

พิมพ์ภาพศิลปะไทย กัณฑ์ที่ พระเวสสันดรสู่ป่าวนประเวสน์

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่5

ภาพพิมพ์แคนวาสลายพระเวสสันดร กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก พราหมณ์ได้บุตรสาวของเพื่อนเป็นภรรยา

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่6

วอลเปเปอร์ลายพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ จุลพน พรานเจตบุตรยกหน้าไม้จะยิงชูชก

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่7

ภาพวาดจิตรกรรมไทย กัณฑ์ที่ ๗ ฤาษีชี้ทางไปอาศรมของพระเวสสันดรให้ชูชก

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่8

ลวดลายศิลปะไทย กัณฑ์ที่ ชูชกทูลขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ได้มอบให้โดยง่าย

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่9

ภาพเขียนแบบไทยบนฝาผนัง กัณฑ์ที่ ๙ พระนางมัทรีเสด็จกลับจากหาผลไม้ในป่า

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่10

ภาพวาดจิตรกรรมไทยโบราณ กัณฑ์ที่ ๑๐ พราหมณ์ชรามาทูลขอพระนางมัทรี พระเวชสันดรก็ยกให้ไม่ขัดอันใด

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่11

ภาพวาดลายไทยโบราณ กัณฑ์ที่ ๑๑ เทวดาแปลงร่างเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัทรี มาคอยดูแลกัณหาและชาลี

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่12

ภาพวาดลายไทย กัณฑ์ที่ ๑๒ พระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระชาลี พระกัณหา ทูลเชิญพระเวสสันดร พระนางมัทรีกลับพระนคร

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่13

พิมพ์ภาพศิลปะไทย กัณฑ์ที่ ๑๓ พระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม