วอลเปเปอร์ภาพจิตรกรรมไทยพระเวสสันดรชาดกมหาชาติ

เป็นพระชาติที่ได้ทรงทำเพ็ญบารมีครบทั้ง 10 ประการ จนทำให้เกิดการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรหรือเรียก”เทศน์มหาชาติ” มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

งานจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างสรรค์จากช่างฝีมือชาวไทย เป็นสื่อของการบันทึกเรื่องราว แทนการสอนด้วยวาจา

ในนรกภาพวาดฝาผนังวัด

ภาพวาดจิตรกรรมไทย นรกภูมิผู้ทำบาปจะต้องไปเกิดหรือถูกลงโทษตามคำพิพากษาของท่านยมราช

ภาพวาดพระพุทธเจ้าบนผนังวัด

เรื่องราวของพระพุทธเจ้า รายล้อมไปด้วยเทวดา นางฟ้า ในจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพวาดพุทธประวัติบนผนังวัด

พิมพ์ภาพวาดศิลปะไทย นิยมใช้สำหรับตกแต่งฝาผนังวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ภาพเขียนพุทธประวัติ

วอลเปเปอร์ภาพวาดลายไทย พระอินทร์ทรงประทานแก่นางเทพธิดาก่อนมาเกิดในโลกมนุษย์

ลายไทยพระเวสสันดรชาดก

วอลเปเปอร์ลายไทยแต่งโบสถ์ ประชาชนมาขอช้างคู่บารมีของพระเวสสันดร

วอลเปเปอร์ลายพระเวสสันดร

พิมพ์ภาพพระเวสสันดรติดผนัง มียาจกมาทูลของพระราชทานรถและม้าก็ประทานให้ไป

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดก

วอลเปเปอร์ลายไทยพระเวสสันดรชาดก เสด็จพระดำเนินเข้าสู่ป่าหิมพานต์

ภาพเขียนแบบไทยบนฝาผนังชูชกกับภรรยา

วอลเปเปอร์ลายภาพวาดพระเวสสันดรชาดก กล่าวถึงชูชกและภรรยา

ภาพวาดชูชกโดนหมาของพรานเจตบุตรไล่

พิมพ์รูปจิตรกรรมไทยโบราณ ชูชกเดินทางไปถึงวนสถานที่พรานเจตบุตรดูแลอยู่

พิมพ์ภาพจิตกรรมฤๅษีก็โดนหลอก

พิมพ์ภาพวาดศิลปะไทย ชูชกเดินมาจนถึงอาศรมพระอัจจุตฤๅษีภายในป่า

พิมพ์ภาพจิตกรรมฤๅษีบอกทางชูชก

ภาพเขียนแบบไทยบนฝาผนัง พระอัจจุตฤๅษีชี้ทางไปป่าหิมพานต์ไปสู่อาศรมพระเวสสันดร

กัณหาชาลีหนีไปหลบอยู่ในสระบัว

ภาพพิมพ์แคนวาสพระเวสสันดรชาดก พระกัณหาชาลีไปซ่อนตัวอยู่ในสระบัว

ศิลปะภาพวาดเสือโคร่งเสือเหลืองขวางทางนางมัทรี

ภาพวาดพระพุทธประวัติบนผนัง พระนางมัทรีเข้าป่าหาผลไม้ระหว่างทางเจอราชสีห์

พระอินทร์ขอนางมัทรีจากพระเวสสันดร

ภาพวาดลวดลายศิลปะไทย พระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์ มาขอพระนางมัทรี

จิตรกรรมฝาผนังสองกุมารกัณหาชาลี

ภาพเขียนแบบไทยบนฝาผนังเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก พระกัณหาชาลีสองกุมารเดินทางมาถึงป่าใหญ่

วอลเปเปอร์ลายภาพวาดพระเวสสันดรชาดก

ภาพวาดพระเวสสันดรชาดกศิลปะไทย ตอนที่หกกษัตริย์ได้พบกันก็บังเกิดความรู้สึกทั้งดีพระทัย

วอลเปเปอร์ภาพลายไทยพุทธประวัติทศชาติ

ภาพวาดพระพุทธประวัติบนผนัง ตอนที่พระเวสสันดรได้ลาผนวชและทรงช้างปัจจัยนาคเดินทางกลับนคร