วอลเปเปอร์ภาพวาดพระเวสสันดรชาดก13กัณฑ์ จิตรกรรมฝาผนังไทยอันงดงาม

เป็นเรื่องราวชีวประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในชาติภพนี้ มีความสำคัญมากที่สุดในบรรดาทศชาติ ก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้า จนกระทั่งมีการเทศน์มหาชาติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยการบอกเล่าผ่านจิตรกรรมไทยบนฝาผนัง จิตรกรรมในกรอบรูป มาตั้งแต่สมัยโบราณ

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่1

วอลเปเปอร์ลายไทยพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่พระอินทร์ประทานพร 10 ประการให้กับนางผุสดี

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่2

พิมพ์ภาพศิลปะไทย กัณฑ์ที่เป็นเหตุถูกเนรเทศไปอยู่ป่าของพระเวสสันดร

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่3

วอลเปเปอร์ภาพวาดลายไทย กัณฑ์ที่พระเวสสันดรได้ถวายทาน

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่4

พิมพ์รูปวาดพระเวสสันดรชาดก เดินทางไปยังป่าวงกต

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่5

วอลเปเปอร์แต่งผนังวัดลายไทยโบราณ กัณฑ์ชูชกกับนางอมิตดาภรรยา

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่6

ภาพเขียนแบบไทยบนฝาผนัง กัณฑ์ที่พรานเจตบุตรหลงกลชูชก

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรชูชกฤาษี

จิตรกรรมภาพพิมพ์พระเวสสันดรชาดก ฤๅษีก็โดนหลอกบอกทางชูชก

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่7

สั่งพิมพ์ภาพวาดพระเวสสันดรศิลปะไทย ชูชกพบฤาษีอัตจุตเล่าความเท็จให้ฟัง

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่8

วอลเปเปอร์ภาพลายไทย พระกัณหาและพระชาลีต่างก็หนีไปหลบอยู่ในสระบัว

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่9

วอลเปเปอร์ลายภาพวาดพระเวสสันดร นางมัทรีโดนราชสีห์ขวางทางไว้

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่10

พิมพ์รูปพระเวสสันดรชาดก พระอินทร์แปลงกายมาเป็นพราหมณ์มาทูลขอนางมัทรี

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่11

ภาพวาดจิตรกรรมไทยบนฝาผนัง เทวดาแปลงตัวเป็นพระเวสสันดรและนางมัทรีมาดูแลสองกุมาร

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่12

พระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระชาลี พระกัณหา ไปเชิญพระเวสสันดร พระนางมัทรีกลับเมือง

พิมพ์ภาพศิลปะไทยพระเวสสันดรกัณฑ์ที่13

ภาพวาดสั่งพิมพ์จิตรกรรมไทย ขบวนการเสด็จกลับเมืองของพระเวสสันดร