วอลเปเปอร์ภาพพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าทรงเปิดโลก

ภาพวาดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีหมู่เทพตามส่งเสด็จ เพื่อทรงเปิดโลก

ทั้ง 3 อันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษยโลก ให้มองเห็นถึงกันหมด

วอลเปเปอร์ลายพระพุทธเจ้าลิขสิทธิ์

วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์พระพุทธเจ้าเปิดโลก เหล่าเทวดา พระสงฆ์มาร่วมส่ง

วอลเปเปอร์ลายพระพุทธเจ้าเปิดโลก

ไอเดียตกแต่งห้องด้วยวอลเปเปอร์ภาพพุทธประวัติ ลายไทยที่มีเอกลักษณ์ดูงดงาม

วอลเปเปอร์ติดห้องพระ

จิตรกรรมไทยประวัติพระพุทธเจ้า เป็นเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาคือวันออกพรรษา

วอลเปเปอร์ลายไทยเปิดโลก

วอลเปเปอร์ภาพวาดพระพุทธเจ้าเปิดโลก ตกแต่งภายในห้องดูสวยงาม

พิมพ์รูปพุทธประวัติตอนเปิดโลก

พิมพ์ภาพวาดพุทธประวัติติดผนัง ดูมีความศักดิ์สิทธิ์ ลายไทยงดงาม

พิมพ์ภาพพุทธประวัติติดผนัง

วอลเปเปอร์ติดฉากหลังห้องพระ ด้วยภาพวาดตอนพระพุทธเจ้าเปิดโลก

ภาพพุทธประวัติแต่งผนังห้อง

ภาพวาดเหตุการณ์สำคัญทางศาสนา นำมาตกแต่งห้องเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจ

ภาพพุทธประวัติตอนเปิดโลกแต่งบ้าน

วิจิตรงดงามด้วยฝีมือคนไทย ตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านให้ดูโดดเด่น

ภาพวาดเปิดโลกพระพุทธเจ้า

ภาพวาดเปิดโลกพระพุทธเจ้า ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้า ใช้ตกแต่งห้องพระภายในบ้าน

สั่งทำภาพพระพุทธเจ้าเปิดโลก

พิมพ์รูปพุทธประวัติ ลวดลายไทยพระพุทธเจ้าเปิดโลก สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธในเมืองไทย

ภาพวาดตอนพระพุทธเจ้าเปิดโลก

วอลเปเปอร์ภาพวาดพุทธประวัติ นำมาตกแต่งผนังสถานปฏิบัติธรรม สวยงามน่าเคารพเลื่อมใส